Scholing en Educatie

Aan de praktijk is ook een accountant verbonden met ruime educatieve ervaring. Wij kunnen u helpen met scholing en bijscholing van uw personeel op het gebied van:

 • Bedrijfsadministratie

Methode: Boekhouden geboekstaafd deel 1 t/m 3 Noordhoff

 • Bedrijfseconomie

Methode: Basisboek Bedrijfseconomie Noordhoff

Methode: Jaarverslaggeving Epe en Koetzier

 • Management en organisatie

Methode: Grondslagen van het management, Keuning

 • Administratieve organisatie

Methode: Grondslagen serie Jans

Methode: Essentie van de AO van Fennis en Schilderinck

Methode: Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging van Vaassen, Meuwissen en Beek

 • Controletechnieken

Methode: HU/Fontys zoals voorgeschreven voor de E- en F-opleiding van de Belastingdienst

In overleg met u kan een scholingsplan worden opgesteld om kennis en vaardigheden van uzelf of uw personeel middels een eenmalige workshop of periodieke training te optimaliseren voor de aandachtsgebieden binnen uw bedrijf. Dit kan op verschillende niveaus.

Mw. Houwaart heeft eerder gewerkt voor het Tinbergen College in Den Haag (MBO), NIFA Leiden (SPD), de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool, de Belastingdienst en bij diverse bedrijven.

Incompany training is mogelijk, maar in de accountantspraktijk is ook een ruimte beschikbaar voor groepen tot 8 personen.

U kunt denken aan de behandeling van concrete onderwerpen als:

 • Consolideren
 • Koersbepaling en besluitvorming
 • Keuze van organisatiestructuur
 • Samenwerken en leidinggeven
 • Operationeel management van dagelijks werk
 • Verschillen tussen kosten en uitgaven en ook tussen opbrengsten en inkomsten
 • Administreren en waarderen van vaste activa
 • Administreren van voorzieningen en reserves
 • Interne beheersing van informatiestromen
 • IT-control
 • Boekingsvraagstukken rond de omzetbelasting
 • Boekingsvraagstukken rond de salarisverwerking
 • Omgaan met tussenrekeningen
 • Opstellen en lezen van een kasstroomoverzicht
 • Berekenen en lezen van kengetallen
 • Opstellen risico-analyse en intern controleplan
 • Lezen van jaarrapporten

Meer weten?

Wij helpen u graag! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.