Interim Management

De praktijk voert ook interim-management opdrachten uit. Veel ervaring is opgebouwd in projecten waarin bestuurders moeten worden vervangen, governance structuren moeten worden gewijzigd, compliance moet worden geïmplementeerd of administratieve organisatie, interne controle en interne beheersing moeten worden beschreven en geïmplementeerd. Een interim-opdracht wordt altijd bevestigd middels een opdrachtbevestiging waarin een concrete doelstelling, tijdpad en interne en externe verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven, waarin dit nader wordt uitgewerkt en waarin werkafspraken en rapportagelijnen duidelijk worden geconcretiseerd. Indien nodig wordt tevens vooraf een nulmeting van de bestaande situatie gemaakt.

Tijdens de opdracht wordt een tussentijdse rapportage gemaakt, die de status per rapportagedatum beschrijft en die richting geeft en bijstuurt teneinde de doelstelling van het project te realiseren.

Het project wordt afgerond met een evaluatie en slotbespreking, waarin de door de interim-manager opgestelde slotrapportage leidend zal zijn.

Op locatie van cliënten is ook administratieve ondersteuning mogelijk van operationeel- tot managementniveau.

Wij kunnen snel en flexibel een financiële specialist leveren, die voldoet aan het benodigde profiel.

Wij hebben ook ruime ervaring in de zorgsector (kaderregeling) en onderwijssector (lumpsum), handels- en productieomgeving (tussentijdse managementrapportages).

Onze interim-managers hebben ervaring opgedaan bij ministeries, semi-overheidsinstellingen, financiële instellingen, zorgverzekeraars, zorginstellingen, onderwijsinstellingen (PO), productiebedrijven, detailhandel en MKB-bedrijven.

Meer weten?

Wij helpen u graag! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.