Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Onze diensten


NBA-logo Standaard.jpg

Praktijkinformatie

Persoonlijke benadering

Accountantspraktijk Houwaart B.V. is een professionele accountantspraktijk in de historische dorpskern van Noordwijk-binnen.

De 8 medewerkers verrichten financiële diensten voor het locale midden- en kleinbedrijf en voor particulieren.

Door bewuste kleinschaligheid blijft de persoonlijke benadering naar onze cliënten gewaarborgd.

In onze visie is onze toegankelijkheid en persoonlijke betrokkenheid naar het MKB en naar particulieren de basis voor de kwaliteit van ons werk.

Breed scala aan werkzaamheden

De werkzaamheden worden verricht voor bedrijven en instellingen  met verschillende rechtsvormen, zoals eenmanszaken, vennootschappen onder firma, besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

De werkzaamheden variëren van het verwerken van administraties, controle van administraties, samenstellen van jaarrekeningen, opstellen van jaarprognoses, verzorgen van belasting aangiften, begeleiden van aan- en verkoop van ondernemingen, begeleiden van starters en ZZP-ers tot al hetgeen hiermee verband houdt.

Tevens is er in de accountantspraktijk een speciale afdeling salarisadministratie voor de verwerking van salarisstroken, het opstellen van aangiften loonheffing en de ondersteunende advisering rond de loonadministratie.

De praktijk voert ook interim management opdrachten uit op het gebied van administratieve organisatie, interne controle  en interne beheersing.

Op locatie van cliënten is ook administratieve ondersteuning mogelijk van  operationeel tot  managementniveau.

Ons kantoor heeft in de loop der jaren een netwerk opgebouwd van specialisten, die ons kunnen bijstaan op velerlei gebied. Dit kan met specifiek advies, ter ondersteuning van onze werkzaamheden of als second opinion.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Via een nieuwspagina op onze site en middels (digitale) nieuwsbrieven houden wij onze opdrachtgevers geïnformeerd over actuele fiscale en administratieve onderwerpen.

klik hier voor onze uitgebreide nieuws-service!

Kwaliteit gewaarborgd

Aan de praktijk zijn twee Certificeringsbevoegde accountants-administratieconsulenten verbonden. Zij zijn aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA - www.nba.nl)

Binnen de praktijk wordt gewerkt met een zelf ontwikkeld kwaliteitssysteem om een standaard basiskwaliteit van onze dienstverlening te garanderen en om  te voldoen aan de geldende richtlijnen en standaarden voor accountants, zoals de HRA-NV-COS (Handleiding Regelgeving Accountancy), Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en de VGBA (Verordening Gedrags en Beroepsregels Accountants).