Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Blijf op de hoogte!

 

Nieuwsoverzicht

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018
De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben
Lees meer

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere
Lees meer

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen
Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een
Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.
Lees meer

Innovatiebox goedgekeurd
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende
Lees meer

Geen verlenging restschuldregeling
In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger
Lees meer

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet
Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon.
Lees meer

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten
Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De
Lees meer

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3
De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor
Lees meer

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een
Lees meer