Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Blijf op de hoogte!

 

Nieuwsoverzicht

Kamerbrief positie bedrijfsarts
De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever
Lees meer

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken
De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak
Lees meer

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland
De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de
Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever
Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de
Lees meer

Herinvesteringsreserve en emigratie
De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen
Lees meer

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap
De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale
Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt
De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen
Lees meer

Aanzegverplichting
Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van
Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger
Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling
De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de
Lees meer