Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Blijf op de hoogte!

 

Nieuwsoverzicht

Uitleg regeling belastingrente
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem
Lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord.
Lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting
De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het
Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting
Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door
Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet
Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende
Lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto
De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de
Lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting
Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een
Lees meer

Nettoloon in rekening-courant
Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking
Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe
Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil
Lees meer

Niet sluitende rittenregistraties
Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat
Lees meer