Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Blijf op de hoogte!

 

Nieuwsoverzicht

Optimaliseer uw giftenaftrek
De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn
Lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een
Lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning
Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat
Lees meer

Vergeet niet om WBSO aan te vragen
Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een
Lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)
Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen
Lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3
Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1
Lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen
Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de
Lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?
De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en
Lees meer

Optimaliseer de investeringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in
Lees meer

Benut de werkkostenregeling
Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon
Lees meer