Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Blijf op de hoogte!

 

Nieuwsoverzicht

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering
De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de
Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de
Lees meer

Kamervragen slapende dienstverbanden
Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen
Lees meer

Rulings procedureel niet altijd in orde
De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000
Lees meer

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof
In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te
Lees meer

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto
Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%
Lees meer

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling
Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij
Lees meer

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over
Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020
Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen
Lees meer

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting
Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de
Lees meer