Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Blijf op de hoogte!

 

Nieuwsoverzicht

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27
Lees meer

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract
Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten
Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten
Lees meer

Verrekening ingehouden loonheffing
Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing
Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30
Lees meer

Premiepercentages 2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het
Lees meer

Bpm bij huur buitenlandse auto
Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm
Lees meer

Eindejaarstips eigen woning
Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om
Lees meer

Eindejaarstips schenken en erven
Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te
Lees meer

Eindejaarstips voor ondernemingen
Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om
Lees meer