Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Alle diensten

Jaarrekeningen en verklaringen

Jaarrekeningen

Accountantspraktijk Houwaart B.V. is een onafhankelijk en zelfstandig opererend accountantskantoor met een full-service dienstverlening.

Uw accountant en tevens contactpersoon is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Tijdens de opdracht wordt er een werkprogramma afgewerkt, waarin alle relevante posten zijn opgenomen. De specificaties en conclusies worden vastgelegd in een dossier. Na beoordeling door de verantwoordelijke accountant wordt de verklaring opgenomen in de rapportage. Tot de afrondende werkzaamheden behoort de jaarrekeningbespreking met de opdrachtgever.

Accountantspraktijk Houwaart B.V. voert de volgende opdrachten uit met betrekking tot financiële verantwoordingen en jaarrekeningen:

  1. samenstellingsopdrachten
  2. beoordelingsopdrachten
  3. controleopdrachten

Verklaringen

Na afronding van de werkzaamheden voegt de accountant de accountantsverklaring bij de verantwoording of jaarrekening. Dit is dan een accountantsverklaring*, beoordelingsverklaring of de samenstellingsverklaring.

Deze verklaring geeft een toegevoegde waarde aan aandeelhouders en het maatschappelijk verkeer, waaronder banken en overheidsinstellingen.

De accountantsverklaring die voortkomt uit de controleopdracht geeft de meeste zekerheid over de getrouwheid van de financiële rapportage. De samenstellingsopdracht voegt de minste zekerheid toe.

Accountantspraktijk Houwaart B.V. stelt eveneens verklaringen op ten behoeve van subsidieaanvragen, verzekeringen, inbreng in natura en bij prognoses.

* Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of certificerend accountant-administratieconsulent over een verantwoording. Vaak is deze verantwoording een jaarrekening, maar kan ook een andere opdracht inhouden zoals het verzekerd belang, een subsidieafrekening of de inbreng van een eenmanszaak in een BV. Het bestuur van een organisatie, legt de verantwoording
af, de accountant controleert deze en rapporteert daarover aan het maatschappelijk verkeer.

In grote lijnen zijn er vier soorten accountantsverklaringen:

  1. Een goedkeurende accountantsverklaring
  2. Een afkeurende accountantsverklaring (wezenlijke bedenking)
  3. Een verklaring van oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid)
  4. Een verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid)

Naast de accountantsverklaring kan een accountant ook een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring verstrekken.
Voor het openbaarmaken van de verklaring moet de accountant expliciet
toestemming geven, anders is het een "blinde verklaring", die alleen intern gebruikt mag worden.