Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Disclaimer & copyright

Algemeen

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.accountantspraktijkhouwaart.nl) van Accountantspraktijk Houwaart B.V.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

De algemene voorwaarden van Accountantspraktijk Houwaart B.V. zijn van toepassing op de specifieke diensten. Indien deze disclaimer strijdig is met de algemene voorwaarden van Accountantspraktijk Houwaart B.V.,  prevaleren de algemene voorwaarden van de specifieke leveringen en diensten.

Doel en gebruik

Ondanks dat Accountantspraktijk Houwaart B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Accountantspraktijk Houwaart B.V. niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

Accountantspraktijk Houwaart B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Accountantspraktijk Houwaart B.V. geen controle heeft. Accountantspraktijk Houwaart B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of ieder ander aspect van de informatie op de servers.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Accountantspraktijk Houwaart B.V.