Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Alle diensten

Boekhouden

Accountantspraktijk Houwaart B.V. voert al 30 jaar boekhoudingen  op een gestandaardiseerde werkwijze, waardoor voor de praktijk tijdsbesparing en voor de cliënt kostenbesparing kan worden gerealiseerd.

Door de prijsstelling is het voor veel ondernemers een werkbare optie om de boekhouding uit te besteden. Ieder zijn vak toch?!

Door de boekhouding uit te besteden kan een ondernemer zich op de kerntaken richten.

Locale ondernemers leveren de administratieve bescheiden aan bij onze praktijk  Dit kan zijn in verschillende verwerkingsstadia; vanaf een ordner met facturen en afschriften tot en met een complete online boekhouding.

Afhankelijk van de opdracht boeken we de administratie in ons geavanceerde boekhoudsysteem of controleren we de online geboekte administratie. Ieder kwartaal resulteert dit in een kwartaalrapportage, met actiepuntenlijst voor de opdrachtgever en een elektronische aangifte omzetbelasting.

Op basis van de op deze wijze verwerkte boekhouding, kan efficiënt  en met behulp van hetzelfde gespecialiseerde automatiseringssysteem, de jaarrekening en de aangifte winstbelasting (IB of VPB) worden samengesteld.

Startersbegeleiding

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van startende ondernemingen en ZZP-ers. Wij begeleiden de aanmelding bij de Belastingdienst, de VAR-aanvraag, de keuze van de rechtsvorm, het opzetten van de administratie, de beoordeling van het ondernemersplan en de financieringsaanvraag bij de bank. Desgevraagd beoordelen we de financiële prognoses en  verzorgen we een prognoseverklaring ten behoeve van de financieringsinstelling. Verder hebben wij bruikbare tips ten aanzien van verzekeringsaspecten.