Accountantspraktijk Houwaart Noordwijk Bollenstreek Zuid-Holland

Alle diensten

Verklaring bewindvoerders

Bent u een professionele bewindvoerder of een inkomensbeheerder en heeft u een accountantsverklaring nodig voor de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders, dan kan Accountantspraktijk Houwaart die voor u verzorgen. Omdat wij een standaard werkwijze hebben ontwikkeld blijven de kosten beperkt.

Wij komen bij u langs en beoordelen ten minste twee dossiers. Hierbij wordt gekeken of u voldoet aan de Kwaliteitsverordening van de branchevereniging BPBI. Ook beoordelen wij uw administratieve organisatie ten aanzien van aspecten als geheimhouding, klachtenregeling en scheiding van financiële geldstromen.

Daarbij is het van belang dat er een integere zakelijke relatie met uw cliënten is, waarbij de fee-structuur van de branchevereniging wordt gevolgd. Er kunnen hierin geen andere overeenkomsten tussen bewindvoerders en onder bewind gestelden worden aangegaan, waarin geld of goederen in natura onderling overgedragen worden.

U krijgt van ons een duidelijke opdrachtbevestiging, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben.

Onze werkzaamheden resulteren in een rapport van feitelijke bevindingen, zoals bedoeld in artikel 26 van de Kwaliteitsverordening van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Hierin nemen wij bevindingen op omtrent uw aantal cliënten, uw solvabiliteit en de naleving van wet en regelgeving die voor u van toepassing is.

U dient deze verklaring vóór 30 augustus van ieder kalenderjaar bij de BPBI in te leveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw A.P. Houwaart-Nonhof AA van onze Accountantspraktijk 071 - 3916094.